వ్యవసాయ పరిష్కారం

  • వ్యవసాయ పరిష్కారం

    వ్యవసాయ పరిష్కారం

    గ్రీన్ హౌస్ మౌంటింగ్ సిస్టమ్ (ఎకోలాజికల్ సోలార్ సొల్యూషన్) వ్యవసాయ భూములను పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటుంది మరియు సూర్యుడి నుండి స్వచ్ఛమైన శక్తిని అభివృద్ధి చేస్తుంది, మానవులకు పరిశుభ్రమైన భవిష్యత్తును తీసుకువస్తుంది.